Stormen Ivar

Många Skogsägare har blivit drabbad av stormen Ivars framfart. Det är svårt att få en överblick över skadornas omfattning om man bara går omkring i skogen. Däremot får man en helt annan överblick då man flyger över skogen med en Hexacopter och filmar och tar foton. Denna bild är från ett fotouppdrag uppe på ett litet berg som annars skulle vara väldigt svårt, riskfullt och tidskrävande att ta sig till och få en överblick om skadorna.

 

10 feb 2014